PLANMalaysia@Pahang

Multi Language [EN] | [MY]

Transaksi Perkhidmatan Online Menggunakan GTOnline

2019

2020

2021

2022

Januari

4

5

-

2

Februari

10

0

-

0

Mac

3

1

-

0

April

2

0

-

2

Mei

3

1

-

3

Jun

2

5

-

Julai

3

0

-

Ogos

1

0

-

September

2

0

-

Oktober

0

0

1

November

1

2

2

Disember

1

0

1

PEMAKLUMAN!
Perkhidmatan Sistem GTOnline telah tergendala sepanjang Januari 2021 sehingga September 2021 disebabkan kerja-kerja naiktaraf sistem dan server dan mula digunapakai semula pada Oktober 2021.