PLANMalaysia@Pahang

Multi Language [EN] | [MY]

PERMOHONAN TUKAR SYARAT DIBAWAH SEKSYEN 124(A) ( TUKAR KATEGORI TANAH/ SYARAT NYATA TANAH)