PLANMalaysia@Pahang

Info Terkini Jabatan

  • PENGUMUMAN
  • BERITA
  • SEBUTHARGA

PEMAKLUMAN PELANJUTAN TEMPOH SEMAKAN
Sukacita dimaklumkan bahawa sebagaimana keperluan di bawah Subseksyen 13(1) dan 13(2), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Laporan Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Raub, Pahang 2035 (Penggantian) telah sedia untuk diperiksa oleh orang awam bermula pada 22 September 2021 sehingga 21 Oktober 2021 telah dilanjutkan sehingga 21 November 2021. Semakan laporan boleh dibuat di Pejabat Majlis Daerah Raub atau Pejabat PLANMalaysia Negeri Pahang pada hari bekerja. Semakan laporan juga boleh dibuat secara atas talian (online) di http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti/?p=1250. Sebarang bantahan atau cadangan boleh dikemukakan melalui QR Code di pautan https://forms.gle/ateJnwwwobpftkRj7.

Weh! Moh Ke Raub.

Sekian, terima kasih.

Tiada tawaran sebutharga sehingga hari ini.

icon_rsn
Rancangan Struktur Negeri (RSN)

Rancangan Struktur Negeri merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar dan cadangan am tanah di dalam sesebuah negeri

icon_rtd
Rancangan Tempatan (RT)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan suatu peta dan pernyataan bertulis yang disokong dengan garis panduan pelaksanaan yang menerangkan dengan lebih terperinci 

icon_rkk
Rancangan Kawasan Khas (RKK)

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan suatu rancangan pemajuan terperinci yang disediakan bagi sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan khusus