PLANMalaysia@Pahang

gtonline
zoning
Shadow

Berita Terkini Jabatan

icon_rsn
Rancangan Struktur Negeri (RSN)

Rancangan Struktur Negeri merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar dan cadangan am tanah di dalam sesebuah negeri

icon_rkk
Rancangan Kawasan Khas (RKK)

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan suatu rancangan pemajuan terperinci yang disediakan bagi sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan khusus

icon_rtd
Rancangan Tempatan (RT)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan suatu peta dan pernyataan bertulis yang disokong dengan garis panduan pelaksanaan yang menerangkan dengan lebih terperinci