The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Frequently Asked Questions - Bahasa Melayu

FAQs - Bahasa Melayu
  • Tuan punya tanah yang berdaftar berhak untuk:
  • Menggunakan dan menikmati secara munasabah seluas mana ruang udara yang ada di atas permukaan tanahnya dan seluas mana tanah yang ada dibawah permukaan bumi;
  • Memindahmilik, memajak, mengadai, memberi lien, memberi sewaaan dan ismen serta lain-lain urusniaga;
  • Memecah sempadan, memecah bahagian, menyatukan dan memecah bahagian bangunan;
  • Menyerah balik kesemua atau sebahagian tanahnya;
  • Pengekalan atas tanah dalam keadaan asalnya oleh mana-mana tanah di sebelah dan hak asli lain yang sedia ada di atas tanah itu;
  • Dimana tanah itu bersempadan dengan perhentian awam (tepi pantai atau sungai, setesen keretapi atau jalan awam), berhak kepada jalan keluar masuk ke situ (tanah dianggap sebagai bersempadan dengan perhentian awam meskipun terpisah oleh tanah Kerajaan atau tanah rizab yang ada hubungannya dengan perhentian awam tersebut.
TAGS: splwpk-faq

“Tanah Rizab” bermaksud tanah yang diperuntukan untuk apa-apa tujuan awam.