RTD Lipis

BIL. NAMA RANCANGAN PEMAJUAN JILID DISEDIAKAN OLEH TAHUN DISEDIAKAN TARIKH WARTA DAN NO. WARTA

FOTO

MUKA DEPAN LAPORAN

 

1.

 

Rancangan Tempatan Bandar Lipis

 

Jilid 1 :

Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

Jilid 2 :

Garis Panduan dan Pelaksanaan

 

Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

dengan kerjasama:

Majlis Daerah Lipis

 

 

2000

 

 

4 November 2004

PW935

 RancanganTempatanBandarLipis

 

2.

 

RTD Lipis 2020

 

Jilid 1 :

Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

Jilid II :

Peta Indeks Dan Peti Grid

Jilid III

Pengurusan Perlaksanaan Dan Sistem Maklumat Eksekutif

Jilid IV

Program Pemudahcara Pembangunan

 

Majlis Daerah Lipis

dengan kerjasama:

Unit Rancangan Pembangunan (URP Kuantan) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

 

 

 

Ogos 2012

 

 

3 Januari 2013

No Jil.66 No.1

 RTDLipis2020

Cetak