RTD Raub

RTD Raub diwartakan pada 6.12.2007 dengan warta Jil 60 nombor 1321. Kawasan Kajian RTD Raub merangkumi keseluruhan daerah raub iaitu seluas 226,900 hektar. Daerah raub terdiri daripada 9 mukim iaitu mukim Batu, Talam, Semantan Ulu, Tras, Gali 1 dan Gali 2, Ulu Dong, Dong, Sega 1 dan Sega 2.

Matlamat Pembangunan

“Keseluruhan Kawasan Rancangan Tempatan akan dibagunkan sebagai lembah tani dan hutan lestari”.

Objektif Pembangunan

 • Meningkatkan tahap pembangunan ekonomi daerah dengan aktiviti pertanian yang berdaya maju, berskala besar, moden dan pelbagai berdasarkan kekuatan sumber semulajadi;
 • Pembangunan bandar yang maju dan lengkap dari segi kemudahan, sosial dan mampu menjana ekonomi melalui aktiviti pelbagai dan sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian;
 • Menggalakkan pembangunan desa, kluster dan penempatan hasil pertanian yang maju dan berdikari dengan kegiatan ekonomi tani dan industri hiliran;
 • Meningkatkan dan mempelbagaikan kemudahan dan produk pelancongan dengan penekanan kepada eko-pelancongan, agro-lancong dan pelancongan kampung;
 • Memperkaya hasil hutan dengan input moden berteknologi terkini serta pemeliharaan alam semulajadi;
 • Meningkatkan tahap perhubungan di peringkat daerah dan wilayah dengan menaiktaraf koridor lalu lintas utama sebagai landasan perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah; dan
 • Memastikan setiap lapisan masyarakat terutama di desa mempunyai akses dan berpeluang menikmati kemudahan masyarakat, sosial dan rekreasi yang berkualiti.
  BIL. NAMA RANCANGAN PEMAJUAN JILID DISEDIAKAN OLEH TAHUN DISEDIAKAN TARIKH WARTA DAN NO. WARTA

  FOTO

  MUKA DEPAN LAPORAN

   

  1.

   

  Rancangan Tempatan Bandar Raub

   

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

   

  Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  dengan kerjasama:

  1. Majlis Daerah Raub
  1. PAG Consult Sdn Bhd

   

   

   

   

  Oktober 1999

   

   

  4 Januari 2001

  PW No.1

   RancanganTempatanBandarRaub

   

  2.

   

  RTD Raub

  2003 - 2015

   

  Jilid 1 :

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

  Jilid 2 :

  Garis Panduan Pembangunan

   

  Majlis Daerah Raub

  dengan kerjasama:

  1. Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
  1. Perunding URC Planners Sdn Bhd

   

   

   

   

  November 2006

   

   

   

  6 Disember 2007

  Jil.60 No.1321

   RTDRaub20032015

   

  3.

   

  RTD Raub ( Pengubahan )

   

  Rancangan Tempatan Daerah Raub (Pengubahan)

   

  Majlis Daerah Raub

  dengan kerjasama:

  Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri   Pahang

   

   

   

   

  2010

   

   

  10 Mei 2012

  No. 742

   RTDRaubPengubahan

Cetak