RTD Maran

RTD Maran diwartakan pada 17.02.2011 dengan nombor warta 197. Kawasan Kajian RTD Maran meliputi keseluruhan daerah Maran yang berkeluasan 197,810.00 hektar.  Daerah Maran memainkan peranan yang utama di dalam konteks pembangunan Negeri Pahang memandangkan ia terletak di Zon Pembangunan Tengah yang dikenalpasti di dalam Rancangan Struktur Negeri Pahang. Zon ini merupakan zon tumpuan pembangunan utama di dalam senario pembangunan Negeri Pahang masa depan. Bandar Maran juga dikenalpasti sebagai Pusat Pertumbuhan Daerah Sekunder negeri Pahang. Terdapat 4 buah mukim di daerah Maran iaitu Mukim Chenor, Luit, Kertau dan Bukit Segumpal.

Matlamat Pembangunan

“Memajukan daerah Maran dengan pembangunan guna tanah dan perbandaran yang teratur dan seimbang serta mempertingkatkan ekonomi tempatan ke arah pembangunan daerah yang maju, progresif dan dinamik menjelang tahun 2020”.

Objektif Pembangunan

 • Mewujudkan struktur guna tanah yang teratur dan penggunaan tanah yang optimum.
 • Mewujudkan imej perbandaran yang menarik dan sejahtera untuk didiami.
 • Meningkatkan dan memperkukuhkan asas ekonomi tempatan supaya lebih berdaya saing melalui kepelbagaian ekonomi.
 • Mewujudkan sistem perhubungan dan pengangkutan yang bersepadu, efisien dan mesra pengguna.
 • Meningkatkan kualiti kehidupan melalui penyediaan kemudahan awam, perumahan, sukan dan rekreasi, tanah lapang yang mencukupi dan berkualiti.
  BIL. NAMA RANCANGAN PEMAJUAN JILID DISEDIAKAN OLEH TAHUN DISEDIAKAN TARIKH WARTA DAN NO. WARTA

  FOTO

  MUKA DEPAN LAPORAN

   

   

  1.

   

  Rancangan Tempatan Maran 1999 – 2010

   

  Jilid 1 :

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

  Jilid 2 :

  Garis Panduan dan Pelaksanaan

   

   

  Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  dengan kerjasama:

  Majlis Daerah Maran

   

   

   

  November 2000

   

   

  13 September 2007

  1031

   RancanganTempatanMaran19992010  

   

  2.

   

  RTD Maran 2020

   

  Jilid 1 :

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

  Jilid II :

  Garis Panduan Pembangunan

   

   

  Majlis Daerah Maran

  dengan kerjasama:

  Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

   

   

   

  Disember 2010

   

   

   

  22 Disember 2010

  196

   RTDMaran2020

   

  3.

   

  RTD Maran

  (Pengubahan)

   

  Rancangan Tempatan Daerah Maran (Pengubahan)

   

  Majlis Daerah Maran

  dengan kerjasama:

  Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri   Pahang

   

   

   

  2013

   

  5 November 2015

  No 2015

   RTDMaranPenggubahan

   

Cetak