RTD Kuantan

RTD Kuantan diwartakan pada 7.5.2009 dengan nombor warta 730. Kawasan Kajian RTD Kuantan meliputi keseluruhan daerah Kuantan yang berkeluasan 296,000 hektar. Ia terletak di bahagian timur Negeri Pahang dan bersempadan dengan Negeri Terengganu di bahagian utara, daerah Jerantut dan daerah Maran di bahagian barat, daerah Pekan di bahagian selatan dan Laut China Selatan di bahagian timur. Terdapat 6 buah mukim di daerah Kuantan iaitu Mukim Sungai Karang, Mukim Beserah, Mukim Kuala Kuantan, Mukim Penur, Mukim Ulu Kuantan dan Mukim Ulu Lepar.

Matlamat Pembangunan

“Membangunkan Kuantan sebagai Pusat Metropolis, Bandar Sejahtera (livable) dan Teras Pembangunan Pantai Timur”

Objektif Pembangunan

  • Menyediakan sistem perhubungan dan kemudahsampaian yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi
  • Meningkatkan bilangan penduduk
  • Memajukan Kuantan sebagai sebuah bandar perniagaan terpenting dan inovatif
  • Mengkhususkan di dalam penyediaan perkhidmatan bertahap tinggi
  • Menumpukan ke arah pewujudan masyarakat madani dan bestari
  • Meningkatkan penyediaan ameniti bandar bertaraf dunia
  • Meningkatkan kemajuan di dalam sains dan teknologi
  • Meningkatkan aktiviti ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge-based economy)
BIL. NAMA RANCANGAN PEMAJUAN JILID DISEDIAKAN OLEH TAHUN DISEDIAKAN TARIKH WARTA DAN NO. WARTA

FOTO

MUKA DEPAN LAPORAN

 

1.

 

RT Jaya Gading – Gambang

 

Tidak diwartakan dan diselaraskan ke dalam RTD Kuantan   rtjayagading gambang                                                                                                                        

                                                                                                

 

2.

 

RTD Kuantan 2015

 

Jilid 1 :

Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

Jilid 2 :

Garis Panduan Pembangunan Dan Perlaksanaan

 

Majlis Perbandaran Kuantan

dengan kerjasama:

  1. Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
  1. ANZ Planners Sdn Bhd.

 

 

 

 

Januari 2009

 

 

 

 

7 Mei 2009

730

 rtdkuantan2015

 

3.

 

RTD Kuantan

( Pengubahan   )

 

Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2010-2015

Jilid 1: Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

Jilid II: Garispanduan Pembangunan dan Pelaksanaan

Pengubahan 1

 

 

 

 

Majlis Perbandaran Kuantan

 

 

 

2011

 

 

 

26 April 2012

Jil.65 No. 9

 

RTDKuantan1

 

4.

 

RTD Kuantan

( Pengubahan )

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Kuantan

(Pengubahan Ke 2)

 

 

Majlis Perbandaran Kuantan

 

 

2012

 

3 Disember 2015

No. 2145

 

RTD Kuantan 2

Cetak