RTD Bentong

RTD Bentong diwartakan pada 25.11.2011 dengan nombor warta1946. Kawasan Kajian RTD Bentong meliputi kawasan seluruh daerah Bentong iaitu seluas 183,199 hektar dan terletak di bahagian barat Negeri Pahang. Daerah Bentong ini bersempadan dengan Daerah Raub di bahagian utara serta Daerah Temerloh dan Daerah Bera di bahagian timur. Manakala di bahagian barat pula daerah ini bersempadan dengan Lembah Klang, Negeri Selangor dan Negeri Sembilan di bahagian selatan.Terdapat 3 buah mukim di daerah Bentong iaitu Mukim Bentong, Pelangi dan Sabai

Matlamat Pembangunan

 “Untuk Membangunkan Bentong Sebagai Sebuah Daerah Pelancongan Bertaraf Antarabangsa Dan Meningkatkan Tahap Perbandaran dan Kualiti Hidup Penduduk Tempatan Menjelang Tahun 2015”.

Objektif Pembangunan

 • Pembangunan perbandaran yang seimbang mengikut hierarki petempatan;
 • Memperkukuhkan pembangunan sektor pelancongan, perindustrian dan pertanian;
 • Pembangunan sektor perniagaan akan diteruskan bagi mewujudkan koridor perniagaan bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat wilayah;
 • Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan sokongan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi aktiviti industri dan pertanian;
 • Menyediakan perumahan yang berkualiti dan mampu milik;
 • Menyediakan pelbagai ruang awam dan kemudahan rekreasi; dan
 • Meningkatkan penyediaan kemudahan pendidikan, kesihatan dan keselamatan bagi memastikan setiap penduduk diberi peluang dan akses kepada kemudahan tersebut.
   
  BIL. NAMA RANCANGAN PEMAJUAN JILID DISEDIAKAN OLEH TAHUN DISEDIAKAN TARIKH WARTA DAN NO. WARTA

  FOTO

  MUKA DEPAN LAPORAN

   

  1.

   

  Rancangan Tempatan Bandar Bentong

  ( 1997 – 2010 )

   

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

   

  Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  dengan kerjasama:

  1. Majlis Daerah Bentong
  2. Jurubena Bertiga International Berhad

   

   

   

  Ogos 1999

   

   

   

  4 Januari 2001

  PW No.1

   RTBBentong972010

   

  2.

   

  RTD Bentong 2015

   

  Jilid 1 :

  Peta Cadangan dan Penyataan Bertulis

  Jilid 2 :

  Garis Panduan Dan Perlaksanaan

   

  Majlis Perbandaran Bentong

  dengan kerjasama:

  Pejabat Projek Zon Timur Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

   

   

   

  Februari 2010

   

   

   

  16 September 2010

  No. 1359

   RTDBentong2015

   

   3.

   

  RTD Bentong

  (Pengubahan)

   

  Rancangan Tempatan Daerah Bentong (Pengubahan)

   

  Majlis Perbandaran Bentong

  dengan kerjasama:

  Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri   Pahang

   

  2011

   

  19 Disember 2013

  No 2031

   RTDBentongPenggubahan

Cetak