CARTA ALIR PROSES RUNDINGAN PROJEK-PROJEK JKR

rundingan jkr


Nota  :      

  1.  Pengarah JPBD Negeri selaku Setiausaha JPN setelah menerima senarai projek daripada pihak JKR, hendaklah mengadakan rundingan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari.
  2.  JKR hendaklah mengemukakan surat aku janji (letter of undertaking) kepada JPN apabila projek hendak dilaksanakan.

 

Cetak