TARIKH-TARIKH JPN BERMULA 2011 - 2019

BIL. TAHUN TARIKH MESYUARAT

 

1.

 

2011

JPN Bil.1/2011 diadakan pada 25.04.2011
JPN Bil.2/2011 diadakan pada15.08.2011
JPN Bil.3/2011 diadakan pada 27.12.2011

 

2.

 

2012

JPN Bil.1/2012 diadakan pada 12.03.2012
JPN Bil.2/2012 diadakan pada 24.07.2012
3. 2013 JPN Bil.1/2013 diadakan pada 17.06.2013

 

4.

2014 JPN Bil.1/2014 diadakan pada 26.05.2014

 

5.

 

2015

JPN Bil.1/2015 diadakan pada 13.02.2015
JPN Bil.2/2015 diadakan pada 22.09.2015
JPN Bil.3/2015 diadakan pada 07.12.2015
6. 2016 JPN Bil.1/2016 diadakan pada 19.04.2016
7. 2017 JPN Bil.1/2017 diadakan pada 01.08.2017

 

8.

 

2018

JPN Bil.1/2018 diadakan pada 13.03.2018
JPN Bil.2/2018 diadakan pada 04.09.2018
JPN Bil.3/2018 diadakan pada 30.11.2018
9. 2019 JPN Bil.1/2019 diadakan pada 14.05.2019

Cetak