JPN Terkini

Jawatankuasa Perancang Negeri Bil.3/2018 Telah Diadakan Pada 30.11.2018

SENARAI KERTAS KERJA JPN BIL.3/2018

BIL. JPN BIL. 3/2018 KERTAS KERJA

1.

Kertas Kerja JPN Bil. 1/3/2018

Cadangan Penubuhan Jawatankuasa Perancang Wilayah (JPW) bagi Kawasan Persempadanan Antara Daerah Pekan - Kuantan - Kemaman - Dungun - Jerantut (PAKADJ)

2.

Kertas Kerja JPN Bil. 2/3/2018

Draf Terma Rujukan Penyediaan Rancangan Tempatan Daerah Pekan 2035 (Penggantian)

3.

Kertas Kerja JPN Bil. 3/3/2018

Draf Terma Rujukan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas Tanjung Gemok, Rompin, Pahang (Tourism, Economy & Gateway To Tioman)

4.

Kertas Kerja JPN Bil. 4/3/2018

Draf Rancangan Kawasan Khas Pengurusan Pembangunan Bagi Pemeliharaan Tapak Ramsar Tasek Bera, Bera

i) Kelulusan Laporan Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran Awam; dan

ii) Kelulusan Draf Rancangan Kawasan Khas Pengurusan Pembangunan Bagi Pemeliharaan Tapak Ramsar Tasek Bera, Bera

5.

Kertas Kerja JPN Bil. 5/3/2018

Draf Kaedah-kaedah Di Bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 [Akta 172] : Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Pindaan) 2018

6.

Kertas Kerja JPN Bil. 6/3/2018

Draf Kaedah-kaedah Di Bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 [Akta 172] : Kawalan Perancangan (Pemajuan Tanah Bukit, Tanah Tinggi dan Lereng Bukit) Negeri Pahang

Cetak