Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN/PEJABAT PROJEK / PLANMalaysia Negeri

PLANMalaysia@Pahang 2020

(Januari - Ogos 2020 )

 

Piagam Pelanggan

Pencapaian (Peratus)

Catatan

Piagam Pelanggan 1

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun

33.33 %

 • Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil. 1/2020 pada 25 Februari 2020.

Piagam Pelanggan 2

Memberi Ulasan Teknikal Perancangan  Bagi Permohonan Kebenaran Merancang (KM) Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari

93.4 %

 

 • Jumlah Permohonan : 153 
 • Dalam tempoh :143 permohonan (93.4%) 
 • Lewat : 10 permohonan (6.54 %)

Piagam Pelanggan 3

Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Pelaksanaanya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun (RMLT)

100 %

 • Rancangan Tempatan Daerah Bentong (Penggantian) - Penyelarasan laporan JSTPA & draf akhir DRTD Bentong 2035 (Penggantian). 
 • Rancangan Tempatan Daerah Pekan (Penggantian) - Penyelarasan teknikal Draf Akhir RTD Pekan 2035.
 • Rancangan Tempatan Daerah Raub (Penggantian) – Laporan Pendekatan Kajian 
 • Rancangan Kawasan Khas Tasek Bera – Telah diwartakan pada 27 Februari 2020 (No.Warta No.622)
 • Rancangan Kawasan Khas Gugusan Pulau Tioman - Draf Akhir dan Laporan JSTPA
 • Rancangan Kawasan Khas Janda Baik - penyelarasan laporan JSTPA.
 • Rancangan Kawasan Khas Tanjong Gemok - Program publisiti dan penyertaan awam Draf Rancangan Kawasan Khas Tg. Gemok.
 • Rancangan Kawasan Khas Genting Highlands – Terma Rujukan.

Piagam Pelanggan 4

Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari

100 %

 • Projek Rancangan Tanah Kelompok Sg. Padi, Mukim Hulu Kuantan, Kuantan. 
 • Cadangan lot sesebuah untuk kakitangan kerajaan di atas tanah PSK (PT 15223 & 152224) di Kg. Padang, Kuantan.

Piagam Pelanggan 5

Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun

50 %

 • Mesyuarat Penyelarasan Ketua Unit OSC pada 20 Februari 2020.

Piagam Pelanggan 6

Menyampaikan Keputusan Bertulis Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10 Hari) Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

TP

-

Piagam Pelanggan 7

Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat)

 

100 %

-

Piagam Pelanggan 8

Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit

 

100 %

-

Piagam Pelanggan 9

Memberi Ulasan Teknikal Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari

 

 

72 %

 • Jumlah Permohonan : 255
 • Dalam tempoh :184 permohonan (72.00 %) 
 • Lewat : 71 permohonan (6.54 %)

Piagam Pelanggan 10

Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (RSN) Sekurang-Kurangnya Sekali Setahun

100 %

 • Taklimat RSN Majlis Perbandaran Temerloh pada 30 Januari 2020. 
 • Taklimat RSN di Pejabat Tanah dan Daerah Temerloh pada 30 Januari 2020
 • Taklimat RSN Majlis Daerah Bera pada 26 Februari 2020.


Nota : Sekiranya tiada perlaksanaan Piagam Pelanggan pada tempoh tersebut. – Pencapaian adalah TP (Tiada perlaksanaan)

 

Dikemaskini pada 27 Ogos 2020

 

Cetak