Piagam Pelanggan

Matlamat :

splwpk-client-charter="splwpk-client-charter">

Pewujudan Persekitaran Yang Berkualiti dan Sejahtera di Negeri-negeri Melalui Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa Yang Berkuaiti, Sejahtera dan Mampan Menjelang 2020.

Dengan itu kami berjanji untuk  :

 

  • Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun
  • Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari
  • Menyelaras Penyediaan Rt Dan Rkk Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun
  • Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari
  • Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (Osc) Dua (2) Kali Setahun
  • Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
  • Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari
  • Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit
  • Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari
  • Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (Rsn) Sekurang – Kurangnya Sekali Setahun

Tags: splwpk-client-charter

Cetak