Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 •  

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali Setahun;

  i.  Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii.  Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-  YM. Raja Nor Azlina binti Raja Ahmad, AMP.

  1. OUTPUT
      Dasar perancangan bandar dan desa.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Dasar yang diterimapakai dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi kerajaan negeri.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 100%.  Tiga (3) mesyuarat telah diadakan iaitu:
       i. JPN 1/2018 - 13 Mac 2018
       ii. JPN 2/2018 - 04 September 2018
      iii. JPN 3/2018 - 30 November 2018

  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
   
 •  

  Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi 14 Hari


  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-  Encik Mohd Faizalnizam bin Md Zain

  1. OUTPUT
       Ulasan perancangan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima. 
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 98.66 %.
      Jumlah Permohonan    : 298
      Proses Dalam Tempoh 30 Hari : 294
     Proses Melebihi 30 Hari   :    4
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
       Tiada.
   
 •  

  Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Dalam Tempoh 6 Bulan Selepas Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-
   Encik Shamsul Azlan bin Mohamad Anuar

  1. OUTPUT
      Warta Kerajaan Negeri berkenaan RSN, RT dan RKK berkenaan
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tepat dan mempunyai kuasa perundangan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 100 %.
       i. Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035 (Penggantian)
      ii. Rancangan Tempatan Daerah Bentong 2035 (Penggantian)
     iii. Rancangan Kawasan Khas Tasik Bera, Bera
     iv. Rancangan Kawasan Khas Gugusan Pulau Tioman, Rompin
     v. Rancangan Kawasan Khas Janda Baik, Bentong
    vi. Rancangan Kawasan Khas Tasik Chini, Pekan
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
   Tiada. 
 •  

  Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-
   Encik Shamsul Azlan bin Mohamad Anuar

  1. OUTPUT
   Pelan pembangunan/tatatur.
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
   Pelan rujukan pembangunan sahaja.
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
   Tidak dinilai.
   Tiada pelan yang disediakan pada tahun 2018.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
   Tiada.
   
   
 •  

  Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 2 kali setahun

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- YM. Raja Nor Azlina binti Raja Ahmad, AMP.

  1. OUTPUT
       Mesyuarat Penyelarasan OSC.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Arahan dan maklumat perancangan terkini dan tepat untu digunapakai oleh OSC dalam pemprosesan permohonan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 50 %.
       Mesyuarat Bil.1/2018 pada telah diadakan pada 29 Jun 2018 dan mesyuarat Bil.2/2018 pada 10 Disember 2018 telah dibatalkan.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada. 

 •  

  Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan


  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- YM. Raja Nor Azlina binti Raja Ahmad, AMP.

  1. OUTPUT
      Keputusan bertulis Lembaga Rayuan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Keputusan bertulis Lembaga Rayuan dipertimbang dan dipersetujui oleh Ahli Lembaga Rayuan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
       Tidak dinilai.
        Kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang bagi perlantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Lembaga Rayuan pada 30.05.2018. Buat masa ini tindakan kelulusan dari YB Menteri Wilayah  Persekutuan dan tiada kes yang diterima oleh Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Pahang bagi tahun 2018.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
   
   
  Kod Kategori Agensi :
   
 •  

  Membekal  Maklumat  Perancangan  (Kategori  Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-
   Encik Mohd Faizalnizam bin Md Zain

  1. OUTPUT
      Salinan pelan zoning, salinan garis panduan/piawaian perancangan serta lain-lain maklumat perancangan yang tidak terhad melalui surat.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
       Tepat dan boleh digunakan untuk perancangan projek dan kebenaran merancang.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
       Pencapaian adalah 100 %.
       Sebanyak 2 permohonan untuk membeli salinan pelan zoning.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada. 
 •  

  Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-  En. Shamsor bin Shamsudin

  1. OUTPUT
      Memberi khidmat nasihat perancangan di kaunter melalui borang pertanyaan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Maklumat yang tepat dan terkini.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Pencapaian adalah 100 %.
      Sebanyak 163 permohonan untuk khidmat nasihat perancangan di kaunter melalui borang pertanyaan.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
   
 •  

  Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh 30 Hari

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-  Encik Mohd Faizalnizam bin Md Zain

  1. OUTPUT
      Ulasan perancangan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 89.50 %.
      Jumlah Permohonan    : 1714
      Proses Dalam Tempoh 30 Hari : 1534
      Proses Melebihi 30 Hari   :   180

  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
   Tiada. 
 •  

  Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri Pahang (RSN) Sekurang-Kurangnya Sekali Setahun

  i. Nama Agensi : PLANMalaysia@Pahang>
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Puan Harizah binti Dato’ Haji Hassan
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- Encik Shamsul Azlan bin Mohamad Anuar

  1. OUTPUT
      Dasar perancangan bandar dan desa.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Dasar yang diterimapakai oleh Pihak Berkuasa Negeri Pahang.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 100 % yang telah diadakan pada 12 November 2018 sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia Peringkat Negeri Pahang.

  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
       Tiada. 

Cetak