Senarai Garis Panduan

Bilangan Senarai Garis Panduan
1. Garis Panduan Sumbangan Pembinaan 'AC/DC' Lane Di Negeri Pahang
2. Garis Panduan Kutipan Caruman Saliran Di Negeri Pahang
3. Garis Panduan Perancangan GP001-A(Perumahan)
4. Garis Panduan Perancangan GP004-A(Kemudahan Masyarakat)
5. Garis Panduan Perancangan GP006-A(Laluan Kemudahan Utiliti)
6. Garis Panduan Perancangan GP0013-A (Taman Tema)
7. Garis Panduan Perancangan GP0014-A(Taman Atas Bumbung)
8. Garis Panduan Perancangan GP020-A(Padang Golf)
9. Garis Panduan Perancangan GP021(Papan Iklan Luar)
10. Garis Panduan Perancangan GP022(Gated Community And Guarded Neighbourhood)
11. Garis Panduan Perancangan GP023(Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield)
12. Garis Panduan Perancangan GP024(Kejiranan Hijau)
13. Garis Panduan Perancangan GP026(Terminal Kenderaan Berat)
14. Garis Panduan Perancangan GP027(Tadika dan Taska)
15. Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau
16. Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau (Basikal)
17. Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau(Pejalan Kaki)
18. Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau(SISA)
19. Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau(Air Hujan)

Pautan senarai garis panduan sedang dikemaskini pada 27.04.2020

Cetak