DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGURUSAN PEMBANGUNAN BAGI PEMELIHARAAN TAPAK RAMSAR TASEK BERA

Final

Final

  • Satu rancangan pemajuan untuk tujuan pelaksanaan.
  • Rancangan pemajuan yang terperinci.
  • Disediakan di bawah peruntukan Akta 172*.
  • Mempercepat perancangan bagi sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan dan karektor tertentu.
KATEGORI KAWASAN YANG MEMERLUKAN RKK

KATEGORI KAWASAN YANG MEMERLUKAN RKK

  • Kawasan Yang Mempunyai Nilai Alam Sekitar Yang Tinggi
  • Kawasan Yang Mempunyai Daya Tarikan & Kecantikan Semula Jadi
  • Kawasan Yang Kaya Dengan Nilai Sejarah, Warisan Dan Budaya
  • Kawasan Yang Memerlukan Pembangunan Khas Bagi Kumpulan Masyarakat Tertentu

 


Draf Akhir Laporan RKK Tasek Bera

Draf Akhir Laporan RKK Tasek Bera

 

 

Cetak