Fungsi Bahagian Pentadbiran

 

  • Mengurus kerja-kerja pentadbiran am, kewangan, perjawatan dan perkhidmatan.
  • Mengurus dan memastikan semua data asas “Human Resource Management System”.
  • Mengurus dan mengemaskini sistem HRMIS jabatan.
  • Menjadi urusetia kepada Majlis Bersama Jabatan (MBJ), Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih (JKPAK), Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus (JITU).
  • Menyediakan bajet tahunan jabatan.
  • Memantau perbelanjaan jabatan supaya selaras dengan peraturan kewangan.
  • Mengurus aset alih dan kenderaan jabatan.

 

 

 

 

Cetak