Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

 •  

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali Setahun;

  i.Nama Agensi        :    JPBD Negeri Pahang

  ii.Kod Kategori Agensi    :    C

  iii.Nama Ketua Agensi    :    Dato’ Hazizah Binti Sulaiman

  iv.No. Telefon dan Faks    :    09-5721181 / 09-5732001

  v.Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :    En. Nor Akhiruddin b. Mohamad Nazri

  1. OUTPUT

       Dasar perancangan bandar dan desa.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Dasar yang diterimapakai dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi kerajaan negeri.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 33%. 
       Satu (1) mesyuarat telah diadakan iaitu:
       i. Mesyuarat JPN Bil.1/2017 pada 1 Ogos 2017;
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.

   

 •  

  Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi 14 Hari

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali Setahun;

  i.Nama Agensi        :    JPBD Negeri Pahang

  ii.Kod Kategori Agensi    :    C

  iii.Nama Ketua Agensi    :    Dato’ Hazizah Binti Sulaiman

  iv.No. Telefon dan Faks    :    09-5721181 / 09-5732001

  v.Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :    En. Mohd Faizalnizam Mohd Zain

  1. OUTPUT
      Ulasan perancangan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
       Tahap pencapaian adalah 70% Jumlah permohonan : 557
       Proses 14 hari : 393
       Proses melebihi 14 hari : 125
       Masih diproses : 39
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
 •  

  Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya  Berdasarkan  Program  Rancangan Malaysia 5 Tahun;

  i. Nama Agensi  : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- En. Shamsul Azlan B. Mohamad Anuar
   
  1. OUTPUT
   Warta Kerajaan Negeri berkenaan RT dan RKK berkenaan
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
   Tepat dan mempunyai kuasa perundangan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
   Tahap pencapaian adalah 100.00%
   i. Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tasik Chini
   ii. Rancangan Tempatan Kuantan (Penggantian) 2035 iii. Rancangan Kawasan Khas Tasik Bera
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
   Tiada.

   

 • Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari

  i. Nama Agensi  : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- En. Shamsul Azlan B. Mohamad Anuar
   
  1. OUTPUT
      Pelan pembangunan/tatatur.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Pelan rujukan pembangunan sahaja.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tidak Dinilai.
      Tiada pelan yang disediakan pada tahun 2017
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
 •  

  Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 2 kali setahun

  i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-En. Nor Akhiruddin b. Mohamad Nazri
   
  1. OUTPUT
      Mesyuarat Penyelarasan OSC
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Arahan dan Maklumat Perancangan Terkini dan Tepat untuk digunapakai oleh OSC dalam pemprosesan permohonan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 100%.  Dua (2) Mesyuarat dengan Ketua Unit OSC telah diadakan iaitu:
       i. Bil. 1/2017 pada 19 Mac 2017
       ii. Bil. 2/2017 pada 21 September 2017
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.

 •  

  Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan


  i. Nama Agensi  : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :- En. Kamarulzaman b. Abdul Rahman
   
  1. OUTPUT
      Keputusan bertulis Lembaga Rayuan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
     Keputusan bertulis Lembaga Rayuan dipertimbang dan dipersetujui oleh ahli Lembaga Rayuan.

  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tidak Dinilai.
      Masih dalam proses pelantikan ahli  dan tiada kes diterima oleh Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Pahang bagi tahun 2017
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
     Tiada.
 •  

  Membekal  Maklumat  Perancangan  (Kategori  Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari

  i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-En. Nor Akhiruddin b. Mohamad Nazri
   
  1. OUTPUT
      Mesyuarat Penyelarasan OSC
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Arahan dan Maklumat Perancangan Terkini dan Tepat untuk digunapakai oleh OSC dalam pemprosesan permohonan.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 100%.  Dua (2) Mesyuarat dengan Ketua Unit OSC telah diadakan iaitu:
       i. Bil. 1/2017 pada 19 Mac 2017
       ii. Bil. 2/2017 pada 21 September 2017
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
 •  

  Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit

  i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-
  En. Shamsor Bin Shamsudin
   
  1. OUTPUT
      Memberi khidmat nasihat perancangan di kaunter melalui Borang Pertanyaan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Maklumat yang tepat dan tekini.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Pencapaian adalah 100%.
      Sebanyak 25 pelanggan jabatan yang berurusan dikaunter telah diberi layanan dalam tempoh 5 minit.
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
      Tiada.
   
 •  

  Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh 30 Hari

  i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang
  ii. Kod Kategori Agensi : C
  iii. Nama Ketua Agensi : Dato’ Hazizah Binti Sulaiman
  iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001
  v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :-En. Mohd Faizalnizam Mohd Zain
   
  1. OUTPUT
      Ulasan perancangan.
   
  2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh diterima.
   
  3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN
      Tahap pencapaian adalah 89% Jumlah permohonan : 1467
       Proses 30 hari : 1304
       Proses melebihi 30 hari : 23
       Masih diproses : 140
   
  4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN
       Tiada.

Cetak