Public Open Space Gazettement Status By District / Local Authority In Pahang Until December 2011

 

 

 

 

 

Rancangan  Pembangunan

 

 

 

 

Tarikh Lulus JPM

 

 

 

 

TANAH LAPANG AWAM MENGIKUT STATUS (HEKTAR)

 

 

 

 

Telah Diwartakan

 

Dalam Proses

Belum

Diwartakan

Jumlah

Tanah Lapang

1.

Kuantan

 

919.01

687.48

5.93

1,612.42

2.

Temerloh

4.07

355.72

 -

359.79

3.

Bentong

 

6.60

42.52

 -

49.12

4.

Bera

 

130.88

26.25

 -

157.13

5.

Cameron Highlands

40.35

1.17

10.95

52.47

6.

Jerantut

 

233.00

10.14

8.86

252.00

7.

Lipis

 

245.10

15.87

2.07

263.04

8.

Maran

 

85.88

31.31

-

116.89

9.

Rompin

 

5.34

162.46

19.66

187.46

10.

Raub

 

96.04

31.55

21.20

148.79

11.

Pekan

 

2.77

59.00

4.28

66.05

 

JUMLAH

(Kumulatif sehingga 2011)

 

1,768.74

1,423.47

72.95

3,265.16

 Pertambahan daripada Jun 2011

Bertambah 7.82 

Bertambah 113.07

Bertambah 8.66

Bertambah 112.23

 

Status Sehingga Jun 2011(Hektar)

 

 

 

Jumlah (Kumulatif) 1,768.74 1,381.62 73.75 3,224.11

Print